Äntligen har jag tagit beslutet att investera i en elbil! Har diskuterat fram och tillbaka i min umgängeskrets och vägt för och nackdelar till varför det är mer rimligt att gå bort från fossilt bränsle till ett laddbart fordon. De dyra priserna har varit en av den största faktorn till att det har dragit ut på tiden att investera i en elbil. Men när jag började titta runt och jämföra olika elbilar insåg jag att de skyhöga priserna som har avskräckt en på marknaden har fallerat. En stor faktor till detta är att batteri kostnaden sjunkit markant och är något det med största sannolikhet kommer att fortsätta att göra under 2020-talet. Med andra ord är faktiskt elbilen konkurrenskraftig gentemot bensin- och dieselbilar.

Det landade tillslut i att jag införskaffade mig en Kia E-Soul/E-Niro. Det låga priset gentemot vad jag faktiskt får för den gjorde att jag vågade slå till. Har äntligen insett att det faktiskt inte är så krångligt att ladda sin elbil. Faktum är att många i min bostadsförening har valt att gå bort från fossilt bränsle till elbil. Detta har resulterat i att behovet för elbilsladdning har ökat och vi har kommit fram till en gemensam lösning av att vi kan dela på en laddstolpe i förening där vi alla kan ladda vår elbil. På så vis fördelas strömmen genom laddningen rättvist och löser kostnadsfrågan eftersom vi alla delar på det!

Dock insåg jag att behovet av att köpa en extra elbilsladdare. I och med att familjen och jag gärna kommer bort från storstadspulsen på helgerna ut till landet. Väldigt smidigt och enkelt med ett klick bort till ett lågt pris på elbilsladdaren.se fick jag en. Så enkelt att kunna transportera elbilen vart man vill och undkomma krångliga laddningsstationer!

Under styrelsemötet kom vi även in på väldigt många intressanta diskussioner om elbilens fördelar. Vilket resulterade i att jag blev ännu mer övertygad av att jag valt rätt beslut i att investera en elbilsladdare. För att det är inte bara ur en ekonomisk aspekt som det gynnar en att investera i ett laddningsbart fordon, till exempel som att slippa tullavgifter, betala bensin (dock kommer man inte bort från elkostnad men det är inte ens i närheten av mina tidigare bensinkostnader ;). Utan vi insåg att det även ur ett etisk sätt känns bra eftersom det är bra att använda elbil ur en miljömässig aspekt.

För vi alla kände att vi tagit ett gemensamt ansvar genom att kunna bidra till en ökad biologisk mångfald för en hållbarare utveckling och att minska vårt ekologiska fotavtryck. För  en av de bakomliggande problemen till miljöförstörelsen är vår användning av fossilt bränsle. Där det är vetenskapligt fastlagt att elbilar ger mindre klimatpåverkan jämfört med fossil bilar.  För oavsett hur man vrider och vänder på det har människan bidragit till miljöförstörelse. Med det sagt avslutade vi dock mötet i en mer positiv anda av att å andra sidan har det lett till att människan pressats till att skapa nya innovativa klimatsmarta lösningar som elbilen!

Däremot måste jag även inflika med att trots att vi sparar en del energi på att byta till elbilar räcker inte det för att klara miljömålen. Utan vi går runt miljöproblemen istället för att lösa dem. Enda lösningen enligt mig är att minska bilkörning, ha ett mer kollektivt tänkande genom exempelvis att dela på en bil med dina grannar (vilket jag ska göra, har fått med Vivian och Patrik på andra sidan gatan 😉 samt cykla och gå mer!