Elbilar har exploderat revolutionsartat i samhället de senaste åren och enligt prognoser har vi bara sett början. Utifrån nationella och internationella uppsatta mål ska västvärlden vara helt fossilfritt år 2050. För att klara dessa hårt uppsatta miljömål har substitut som el och hybridbilar blivit allt mer viktigare för att på sikt ersätta traditionella transportmedlet bensinbilen.

I ett tidigare skede har el och hybridbilar varit ett icke realistiskt alternativ med få och långsamma uppladdnings alternativ och höga priser. Det var inte fören 2019 som elbilar börjat konkurrera med bensinbilar på flera plan och nu 2020 väntas flera elbilar inom lågprissegmentet komma ut på marknaden. 

Miljön är det primära till elbilens framfart men det finns flera positiva aspekter värt att lyfta som elbilar och hybridbilar tar med sig. För att få den stora folkmassan att sluta använda bensinbilar behövs ett ett realistiskt substitut. För att ersätta bensinbilarna behöver det ersatta substitut vara framkomligt, tillgängligt och vara prisvärt. 

Den nya generations elbilar har besvarat fundersamma argument och nu kan du enkelt ta dig fram, ladda upp din elbil hemma, på jobbet eller via en offentlig laddstation. Priset som är den avgörande faktorn för många i samhället är just nu under kraftig nedgång och är alltså påväg att utraderas som argument till varför man ska välja bensinbil före elbil. 

El är i regel betydligt billigare än bensin men den stora kostnaden för elbilar har varit tillverkning och forskning. Det allra största dilemmat är investeringen i att äga en elbil. I och med att stater börjat ge subventioner samt att konkurrensen ökat håller priserna för elbilar på att dumpas till mer human nivå. 

Det kommer nya aktörer in på marknaden med nya erbjudande och för att köpa en elbil idag 2020 krävs inte en förmögenhet. Det är en bit kvar innan vi når samma utbud som bensinbilar har men idag har reservdelar till elbilar ökat markant, ex elbilsladdare som på senaste tiden har nått ett humant pris. 

En stående trend som går att jämföra med flera andra branscher är när reservdelar, som laddare för elbilar och hybridbilar finns tillgängligt till låga priser då har den primära produkten som tendens att anpassa sig i pris till marknadens målgrupp.